YUKO KAWADA – Portfolio


hanatsumugi

花紬
2023
oil on canvas
27.3x22cm

花紬 2023 oil on canvas 27.3x22cm