YUKO KAWADA – Portfolio


soukinokeshiki

創起の景色
2023
oil on canvas
91×116.7cm

創起の景色 2023 oil on canvas 91x116.7cm